Een rioollucht in huis is erg vervelend! Niet alleen zorgt de stankoverlast voor hoofdpijn en een onhygiënisch gevoel. Ook duidt rioollucht in huis vaak op een verstopte afvoer. Dit kan vervelende gevolgen hebben. Om van de rioollucht af te komen is het vaak niet voldoende om ramen en deuren open te zetten. Het is daarom belangrijk om actie te ondernemen. Start met het achterhalen van de oorzaak en bepalen waar de rioollucht vandaan komt. Dan kunt u zorgen voor een effectieve oplossing!

Oorzaken van rioollucht in huis

Een rioollucht in huis kan verschillende oorzaken hebben. Zo kan de rioollucht veroorzaakt worden door een verstopping, een lekkage of externe factoren. Veel voorkomende oorzaken zijn:

  • Verstopte afvoer. Door de verstopping kan de afvoer niet ontluchten, of blijft de geur van afvoerwater hangen. Extra vervelend: vaak kunt u uw sanitair (tijdelijk) niet meer gebruiken.
  • Verstopt riool. Mogelijk ligt het probleem niet in uw woning, maar aan de riolering. Vraag omwonenden of zij ook last hebben van stankoverlast.
  • Lekkage. Door een lek in de afvoer kan vies water en lucht uit de afvoer in uw woning komen. Dit zorgt voor stank en waterschade.
  • Stankslot (sifon) werkt niet. Een stankslot, ook wel sifon genoemd, kan droog komen te staan als u de afvoer lang niet hebt gebruikt. Hierdoor komt lucht uit de afvoer ongehinderd naar boven. (Als u water door de afvoer spoelt en de ruimte laat luchten is het probleem snel verholpen.)
  • Problemen met ontluchtingspijp. Afvoeren moeten kunnen ontluchten, dit gaat vaak via een pijp op uw dak. Als deze pijp verstopt zit, of niet goed aansluit kan de rioollucht uit de afvoer uw woning in komen.
  • Beschadigde riolering. Door werkzaamheden, foutieve aanleg of verzakkingen kan de riolering beschadigd zijn. Hierdoor komt lucht uit het riool in uw woning. Let op of u rioolvliegjes ziet, dit kan duiden op rioolproblemen.

Rioollucht opsporen als eerste stap

rioollucht in huisHet is belangrijk om te achterhalen waar de rioollucht precies vandaan komt. Dan kunt u voor een gerichte oplossing zorgen. Rioollucht opsporen is echter vaak niet eenvoudig. In de badkamer zitten bijvoorbeeld meerdere afvoeren waar de lucht vandaan kan komen. Het makkelijkste is om alle afvoeren goed door te spoelen. Bij de afvoer waar het water het minst goed wegstroomt, bevindt zich waarschijnlijk een verstopping. Deze verstopping kan de rioollucht in huis veroorzaakt hebben.

Help! De afvoer stinkt

Stankoverlast van een afvoer kan verschillende oorzaken hebben. De sifon kan droog zijn komen te staan, de ontluchting is defect of de afvoer is verstopt. Het is verstandig om eerst de kraan een tijdje te laten lopen. Een sifon die droog staat houdt namelijk geen stank tegen. Het probleem zal dan snel zijn opgelost. Loopt het water niet goed weg of blijft de stank aanhouden dan zit uw afvoer waarschijnlijk verstopt. Het is dan verstandig om een ontstoppingsbedrijf in te schakelen. Zeep- of etensresten of ander vuil dat aankoekt veroorzaken vaak verstoppingen. Maak afvoerputjes daarom regelmatig schoon. Zorg daarnaast dat bepaalde middelen (bijvoorbeeld olie) niet in de afvoer komen.

Gootsteen stinkt: wat moet ik doen?

Als de gootsteen stinkt, duidt dit in veel gevallen op een verstopping. Een verstopping oplossen doet u onder meer met een veer of een plopper. De veer maakt het mogelijk om het restafval van de bodem van de afvoer te drukken. Spoel de afvoer vervolgens een aantal keer door, om van de verstopping af te komen. Een alternatief voor het gebruik van een veer, is de plopper. Het drukverschil trekt restafval van de wanden van de afvoer. Ook nu is het belangrijk om de afvoer goed door te spoelen. Het doorspoelen zorgt er ook voor dat de sifon weer voldoende water bevat om stank tegen te houden.

Stappenplan als het doucheputje stinkt

doucheputje stinktNaast een stinkende gootsteen, kan ook een stinkend doucheputje duiden op een verstopte afvoer. In dit geval is het gebruik van een plopper minder geschikt! Probeer de afvoer in dit geval te ontstoppen door soda in de afvoer te strooien. De soda ontvet de afvoer. Hierdoor laten zeepresten en haren die vast zitten geplakt los. Ook het gebruik van een veer of een hogedrukreiniger kan bij een stinkend doucheputje uitkomst bieden. Het gebruik van chemische ontstoppingsmiddelen raden we af bij een stinkende afvoer. Deze middelen zijn dermate sterk dat ze uw afvoer beschadigen. Ook zijn ze slecht voor uw gezondheid en het milieu.

Is een rioollucht slecht voor mijn gezondheid?

Ja, rioollucht is slecht voor uw gezondheid! In rioollucht zitten verschillende gassen, zoals waterstofsulfide en methaan. Met name waterstofsulfide kan erg schadelijk zijn. Het bevat verschillende giftige stoffen. U herkent dit type gas aan de geur van rotte eieren. Waterstofsulfide kan voor irritaties aan uw ogen, longembolie, bewusteloosheid en een versnelde ademhaling zorgen. Methaan zorgt voor soortgelijke lichamelijke klachten, maar is minder schadelijk dan waterstofsulfide. Als gevolg van methaan kunt u te maken krijgen met kortademigheid, duizeligheid, hoofdpijn, flauwvallen en bewusteloosheid. Het is daarom belangrijk om snel actie te ondernemen. Lukt het niet om het probleem zelf te verhelpen, schakel dan een van onze professionals in.

Rioollucht verhelpen met professionele hulp

Onze experts helpen u graag bij het verhelpen van de rioollucht.  Wij hebben meer dan twintig jaar ervaring met het repareren, ontstoppen en schoonmaken van leidingen, afvoeren en de riolering. U kunt ons 24/7 inschakelen bij rioolproblemen. Maak een afspraak!